Giải pháp họp trực tuyến Poly Studio P5 Kit và Voyager 4220 UC

Gói giải pháp họp trực tuyến này là sự kết hợp giữa hoàn hảo giữa tai nghe đàm thoại Voyager 4220 UC và camera hội nghị Poly Studio P5 Kit. Phù hợp cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ kết hợp vừa làm việc tại văn phòng, vừa Work Form Home.

Giải pháp trực tuyến Poly Studio P5 Kit và Voyager 4220 UC
Giải pháp họp trực tuyến Poly Studio P5 Kit và Voyager 4220 UC

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877