Poly (Polycom) Group Convene

Poly (Polycom) Group Convene (tên gọi đầy đủ là Poly (Polycom) Realpresence Convene) mang lại trải nghiệm video và hội họp nội dung phong phú cho cá nhân và nhóm nhỏ. Cho phép người dùng tương tác, kết nối, chia sẻ hình ảnh âm thanh.

Poly (Polycom) Group Convene
Poly (Polycom) Group Convene

Số điện thoại
0903058877