Quy định chung tại Nam Long Telecom

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TẠI NAM LONG TELECOM

1. Nguyên tắc của các quy định chung

Công ty CP Viễn Thông Nam Long là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các nội dung thông tin quảng bá hướng tới các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp.

Nội dung bản Quy chế tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website www.namlongtelecom.vn

2. Quy trình 

Ban quản lý Website www.namlongtelecom.vn tìm kiếm và giới thiệu các thông tin sản phẩm, dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NAM LONG cung cấp cho khách hàng.

Cá nhân hay tổ chức có nhu cầu có thể tham khảo, lựa chọn sản phẩm trên Website hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty dựa trên thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG NAM LONG

♦ Hotline: 0903 05 88 77 – Mr. Cường (CEO).

♦ Email: Cuong.truong@namlongtelecom.vn.

♦ Facebook: Nam Long Telecom

Quy định chung tại Nam Long Telecom
Quy định chung tại Nam Long Telecom