Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo

Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo Non-Exp With Display là dòng điện thoại hội nghị có có màn hình hiển thị và không có khả năng mở rộng Microphone của hãng Polycom. Giải pháp phù hợp cho phòng họp 10 thành viên tham gia.

Đánh giá chung về thiết bị Polycom Soundstation2 duo
Poly (Polycom) Soundstation 2 Duo

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877