Poly (Polycom) Realpresence Centro

Poly (Polycom) Realpresence Centro là giải pháp tuyệt vời cho làm việc nhóm, phòng học. Thay vì bạn phải mất quá nhiều thời gian, chi phí để di chuyển đến địa điểm họp thì giờ đây bạn có thể ở bất kì địa điểm nào chỉ cần bạn có thiết bị kết nối Poly (Polycom) RealPresence Centro, bạn có thể tiến hành một cuộc điều khiển từ xa.

Poly (Polycom) Realpresence Centro
Poly (Polycom) Realpresence Centro

Số điện thoại
0903058877