Poly (Polycom) RMX 1800

  • Hỗ trợ các chuẩn H.263++,H.264…
  • Băng thông cuộc gọi từ 64kbps to 6Mbps.
  • 50 điểm HD1080p/30fps, 100 điểm 720p/30fps ở chế độ(CP). 
  • Điều khiển 200 điểm đầu cuối (SD). 
  • Hỗ trợ 300 điểm voice.
Poly (Polycom) RMX 1800
Poly (Polycom) RMX 1800

Số điện thoại
0903058877