Polycom Expansion Microphone – Microphone Mở rộng Polycom Soundstation 2 Ex

4.700.000 

Expansion Microphone: Microphone mở rộng Polycom SoundStation 2 Ex, SoundStation2 Avaya – Giúp tăng phạm vi thu âm cho phòng họp hội nghị, phòng hội thảo.

 

Expansion Microphone
Polycom Expansion Microphone – Microphone Mở rộng Polycom Soundstation 2 Ex

4.700.000 

Số điện thoại
0903058877