Poly Trio 8300

15,000,000

Điện thoại hội nghị thông minh Poly Trio 8300 với khả năng tương tác vượt trội cho phép bạn tham gia cuộc họp trong vài giây chỉ với một nút bấm. Thực hiện nhanh chóng cuộc gọi audio, cuộc gọi video, chia sẻ nội dung hoặc cả ba cùng lúc.

Poly Trio 8300
Poly Trio 8300

15,000,000

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email