Điện thoại hội nghị Polycom Voicestation300 Duo

5.700.000 

Polycom Voicestation 300 Duo là dòng điện thoại hội nghị của hãng Polycom, giải pháp phù hợp cho phòng họp nhỏ tầm 5-6 thành viên tham gia.

Voicestation300 Duo
Điện thoại hội nghị Polycom Voicestation300 Duo

5.700.000 

Số điện thoại
0903058877