Poly (Polycom) EagleEye Cube Camera

Camera hội nghị truyền hình thông minh

  • Nhìn thấy mọi người trong phòng họp một cách dễ dàng
  • Mọi người có thể tùy chọn ngồi ở vị trí mình thích mà vẫn đảm bảo có mặt trong khung hình
  • Nghe rõ từng câu chữ trong cuộc họp một cách đầy hiệu quả
  • Cài đặt nhanh chóng sử dụng dễ dàng
Camera EagleEye Cube
Poly (Polycom) EagleEye Cube Camera

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877