Camera họp trực tuyến Poly Studio E70

Poly Studio E70 mang đến những trải nghiệm chuyên nghiệp và tăng năng suất trong cuộc họp. Poly Lens giúp người dùng dễ dàng quản lý và sử dụng hơn. Người dùng cũng có được cuộc họp trực tuyến như đang họp trực tiếp.

  • Trang bị Dual lenses với cảm biến 4K 20 megapixel
  • Tích hợp camera AI thông minh
  • Privacy shutter giúp bảo vệ quyền riêng tư người dùng
  • Bao gồm phần mềm quản lý Poly Lens
  • Dễ dàng kết nối Poly G7500 và Poly Microsoft Teams Room
Số điện thoại
0903058877
Thiết bị hội nghị trực tuyến Poly Studio E70
Camera họp trực tuyến Poly Studio E70