Poly (Polycom) Soundstation 2 Expandable

Điện thoại hội nghị Poly (Polycom) Soundstation2 EXP là dòng điện thoại mở rộng kết nối (tăng bán kính thu âm) màn hình hiển thị, là thiết bị Analog mang công nghệ của nhà sản xuất Poly (Polycom). Đồng thời cũng là giải pháp âm thanh hội nghị VoiceIP cho các phòng hợp

Đánh giá chung về thiết bị Polycom Soundstation2 duo
Poly (Polycom) Soundstation 2 Expandable

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877