Thiết bị họp trực tuyến Neat Board | Hỗ trợ Microsoft Teams – Zoom

  • Màn hình cảm ứng đa điểm 65 inch, chất lượng 4K.
  • Camera góc rộng đến 120° FOV, 12MP, Digital zoom 4X.
  • Dãy micro với 5 mic chất lượng cao.
  • Cung cấp khả năng phác thảo ý tưởng, tương tác với dữ liệu chia sẻ,…
  • Zoom Certified, Teams Certified.
thiết bị họp neat board
Thiết bị họp trực tuyến Neat Board | Hỗ trợ Microsoft Teams – Zoom

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903058877