Thiết bị hội nghị truyền hình Neat Pad

  • Kích thước & trọng lượng
  • Chiều rộng: 7,8 inch (198 mm)
  • Chiều cao: 1,7 inch (42 mm)
  • Chiều sâu: 5 inch (127 mm)
  • Trọng lượng: 1,15 pound (520 g)
Số điện thoại
0903058877
neat pad
Thiết bị hội nghị truyền hình Neat Pad