Polycom Soundstation Duo

  • Hỗ trợ các nền tảng điện thoại hội nghị tương tự và VoIP.
  • Có thể tương tác với các nền tảng PBX và softswitch.
  • Độ tin cậy 24×7, tự động chuyển đổi dự phòng từ IP sang analog.
  • Quản trị dễ dàng mà không cần máy chủ khởi động.
  • Phạm vi thu micrô lên đến 10 foot (3 mét).
  • Cổng 2,5mm để kết nối với điện thoại di động và PC.
0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email