Polycom Soundstation Duo

Điện thoại hội nghị Poly Polycom SoundStation Duo

  • Hỗ trợ các nền tảng điện thoại hội nghị tương tự và VoIP.
  • Có thể tương tác với các nền tảng PBX và softswitch.
  • Độ tin cậy 24×7, tự động chuyển đổi dự phòng từ IP sang analog.
  • Quản trị dễ dàng mà không cần máy chủ khởi động.
  • Phạm vi thu micrô lên đến 10 foot (3 mét).
  • Cổng 2,5mm để kết nối với điện thoại di động và PC.
Thiết bị họp trực tuyến Polycom SoundStation Duo
Polycom Soundstation Duo

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877