Poly (Polycom) Ceiling Microphone

Polycom Ceiling Microphone là loại Micro mở rộng treo trần của hãng Polycom được thiết kế sử dụng cho mọi loại phòng họp. Polycom Ceiling Microphone là micrô trần Polycom HDX, màu trắng/ đen. Lắp đặt micrô này trong trần phòng họp của bạn để đặt chỗ trên bàn cho các mục đích khác. Cáp chạy qua trần nhà, phía sau bức tường, đến một tấm tường. Kết nối hệ thống hội nghị truyền hình với đĩa.

Poly (Polycom) Ceiling Microphone
Poly (Polycom) Ceiling Microphone

Số điện thoại
0903058877