Bảng điều khiển POLY TC8

Màn hình điều khiển Poly TC8

  • Sử dụng cho các sản phẩm Poly G7500, Studio X30 và Studio X50
  • Điều khiển cảm ứng Poly TC8 sử dụng cho gia đình Poly G7500, Studio X. Yêu cầu kết nối mạng PoE hoặc bộ phun điện bên ngoài tùy chọn (2200-66740-XXX).
  • Mẫu: P020

còn 1000 hàng

Số điện thoại
0903058877
Bảng điều khiển POLY TC8
Bảng điều khiển POLY TC8

còn 1000 hàng