Bảng điều khiển POLY TC8

1

  • Sử dụng cho các sản phẩm Poly G7500, Studio X30 và Studio X50
  • Điều khiển cảm ứng Poly TC8 sử dụng cho gia đình Poly G7500, Studio X. Yêu cầu kết nối mạng PoE hoặc bộ phun điện bên ngoài tùy chọn (2200-66740-XXX).
  • Mẫu: P020
  • Xuất xứ: Poly China
Bảng điều khiển POLY TC8
Bảng điều khiển POLY TC8

1

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email