Poly (Polycom) MSR400

Poly (Polycom) MSR400 là dòng hội nghị truyền hình mới nhất của Poly (Polycom), các thiết bị tích hợp với hệ thống Microsoft Lync – Skype for Business, phù hợp với mô hình doanh nghiệp vừa, phòng họp, hội thảo tầm trung.

Poly (Polycom) MSR400
Poly (Polycom) MSR400

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877