Poly (Polycom) MSR400

Poly (Polycom) MSR400 là dòng hội nghị truyền hình mới nhất của Poly (Polycom), các thiết bị tích hợp với hệ thống Microsoft Lync – Skype for Business, phù hợp với mô hình doanh nghiệp vừa, phòng họp, hội thảo tầm trung.

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email