Poly (Polycom) MSR200

Poly (Polycom) MSR200 là một trong những dòng của Poly (Polycom) MSR Series. Poly (Polycom) MSR200 phù hợp cho phòng họp nhỏ. Trong bộ hội nghị truyền hình Poly (Polycom) MSR200 bao gồm những thiết bị công nghệ hiện đại như sau:

  • Surface Pro 4.
  • Poly (Polycom) MSR Dock.
  • 1080p webcam.
  • Poly (Polycom) RealPresence Trio.
Poly (Polycom) MSR200
Poly (Polycom) MSR200

Số điện thoại
0903058877