Poly (Polycom) MSR300

Poly (Polycom) MSR300 là dòng hội nghị truyền hình mới nhất của Poly (Polycom), các thiết bị tích hợp với hệ thống Microsoft Lync – Skype for Business, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

Poly (Polycom) MSR300
Poly (Polycom) MSR300

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903058877