Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath

  • Giải pháp truyền hình di động của Deltapath (Video Mobility Conference )
  • Nền tảng độc quyền, tích hợp thông suốt và thống nhất các điểm video
  • Bảo đảm người dùng bên trong và bên ngoài truy cập an toàn các dịch vụ video – cho dù ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi
Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath (2)
Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877