Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath

  • Giải pháp truyền hình di động của Deltapath (Video Mobility Conference )
  • Nền tảng độc quyền, tích hợp thông suốt và thống nhất các điểm video
  • Bảo đảm người dùng bên trong và bên ngoài truy cập an toàn các dịch vụ video – cho dù ở nhà, ở văn phòng hay trên đường đi
Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath (2)
Thiết bị Họp Trung Tâm Deltapath

Số điện thoại
0903058877