DELTAPATH FRSIP

Deltapath frSIP –  Giải pháp thông tin hợp nhất: Là một thành phần quan trọng của Deltapath frSip UC Platform cho phép củng cố hợp nhất thông tin của bạn, mang đến cho khách hàng một giải pháp toàn diện khi có nhu cầu mở rộng quy mô công ty.

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email