Poly Studio X50

Trải nghiệm chất lượng âm thanh phòng họp tuyệt vời, cùng với camera thông minh nhỏ gọn auto theo người nói và chia sẻ nội dung không dây nhanh chóng. Và điều đặc biệt chúng ta không cần dùng đến những dây hay cáp không cần thiết, cùng với PC hoặc Mac để điều khiển cuộc họp, từ hệ điều hành Poly Video dễ cài đặt, dễ quản lý. Poly studio X50.

Xem thêm: Poly studio X30 , Poly Studio 

Xem thêm các gói họp trực tuyến với giá siêu ưu đãi tại đây

Số điện thoại
0903058877
Thiết bị hội nghị truyền hình Poly Studio X50
Poly Studio X50