Phần mềm họp trực tuyến Zoom

Zoom là một phần mềm họp trực tuyến phổ biến, thông dụng được người dùng sử dụng nhiều nhất với nhiều tiện ích thông dụng phục vụ người dùng như làm việc, học tập trực tuyến, giá thành rẻ.

Tham khảo: phần mềm họp trực tuyến polycom

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email