Phần mềm họp trực tuyến Poly RealPresence Desktop

Phần mềm họp trực tuyến Polycom RealPresence Desktop | Polycom RealPresence Desktop

Phần mềm họp trực tuyến Polycom RealPresence Desktop (RPD), được sử dụng như một điểm cầu và kết nối trực tiếp để tham gia vào các cuộc hội nghị. Đây là một ứng dụng cộng tác mạnh mẽ mở rộng hội nghị truyền hình từ phòng hội nghị truyền thống đến máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh

Phần mềm Poly RealPresence Desktop
Phần mềm họp trực tuyến Poly RealPresence Desktop

Số điện thoại
0903058877