Zoom PRO | Mua License Zoom bản quyền 1 năm

Zoom Pro là một giải pháp hội họp trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều tính năng và lợi ích vượt trội so với gói Zoom Meeting Basic:

  • Thời lượng cuộc họp không giới hạn
  • Số lượng người tham gia lớn hơn
  • Tính năng quản lý người dùng
  • Tính năng báo cáo
  • Các tính năng nâng cao khác
Số điện thoại
0903058877
Zoom PRO | License Zoom bản quyền Pro
Zoom PRO | Mua License Zoom bản quyền 1 năm