Poly (Polycom) Group 700

Thiết bị họp trực tuyến cao cấp Poly (Polycom) Group 700 là sản phẩm được thiết kế dựa trên chuẩn Video Conference để đáp ứng nhu cầu kết nối được với hàng triệu sản phẩm gọi điện video trực tuyến. Khả năng kết nối lên đến 08 điểm cầu.
0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email