Poly (Polycom) Group 700

Thiết bị họp trực tuyến cao cấp Polycom Group 700 là giải pháp dành cho phòng họp lớn, được thiết kế dựa trên chuẩn Video Conference. Polycom Group 700 khả năng mở rộng lên đến 08 điểm cầu.
Poly (Polycom) Group 700
Poly (Polycom) Group 700

Số điện thoại
0903058877