Nguồn Poly (Polycom) Soundstation2

1.200.000 

Nguồn Poly (Polycom) Soundstation2 là cục cung cấp nguồn cho điện thoại hội nghị Poly (Polycom) Soundstation2 với các chức năng chính là out âm thanh ra ngoài thông qua Jack hoa sen và là nơi nhận tín hiệu Analog (Line điện thoại).

Nguồn Poly (Polycom) Soundstation2
Nguồn Poly (Polycom) Soundstation2

1.200.000 

Số điện thoại
0903058877