2N SIP Mic

Micro thông báo Axis SIP 2N

  • Bảng điều khiển micro tất cả trong một
  • 12 nút có thể định cấu hình cho 12 vùng
  • Thông báo ghi âm trước hoặc thông báo trực tiếp
  • Cài đặt nhanh chóng chỉ với một cáp mạng (PoE)
Số điện thoại
0903058877
Bảng điều khiển micro mạng 2N SIP Mic
2N SIP Mic