2N SIP Mic

Micro thông báo Axis SIP 2N

  • Bảng điều khiển micro tất cả trong một
  • 12 nút có thể định cấu hình cho 12 vùng
  • Thông báo ghi âm trước hoặc thông báo trực tiếp
  • Cài đặt nhanh chóng chỉ với một cáp mạng (PoE)
Bảng điều khiển micro mạng 2N SIP Mic
2N SIP Mic

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903058877