Poly G7500

Thiết bị hội nghị truyền hình Poly G7500, gồm:

 • Bộ xử lý codec: P011 Poly G7500 4k Base Unit
 • Camera: EagleEye Cube | EagleEye Producer | Poly Studio E70
 • Microphone đa hướng: Poly IP Microphone
 • Điều khiển từ xa: P010 Bluetooth remote control
 • Tùy chọn:
  – Poly TC8
  – Poly IP Table Microphone
  – Poly Microphone IP Adapter
  – EagleEye IV Camera
  – EagleEye Producer Camera
  – Poly Studio E70 Camera
  – EagleEye Cube USB Camera
  – EagleEye Director II Camera
0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email