Poly G7500 với Camera EagleEye IV USB 12x và TC8

566.500.000 

Bộ thiết bị hội nghị truyền hình chuyên dụng Poly G7500 với Camera EE IV USB 12x và TC8 gồm:

  • Bộ xử lý codec: P011 Poly G7500 4k Base Unit
  • Microphone đa hướng: Poly IP Microphone
  • Điều khiển từ xa: P010 Bluetooth remote control
  • Camera EagleEye IV USB Zoom 12x
  • Màn hình TC8
Số điện thoại
0903058877
Poly G7500 với Camera EagleEye USB 12X và TC8
Poly G7500 với Camera EagleEye IV USB 12x và TC8