AXIS Audio Manager Edge

Quản lý âm thanh tích hợp cho các hệ thống vừa và nhỏ

  • Không yêu cầu phần cứng bổ sung 
  • Quản lý lên đến 200 loa và 20 khu vực
  • Kết hợp các thông báo trực tiếp hoặc được ghi trước với quảng cáo và nhạc nền 
  • Dễ dàng lên lịch và thiết lập nội dung hàng tuần 
  • Biết hệ thống của bạn đang hoạt động với tính năng theo dõi sức khỏe tích hợp
Số điện thoại
0903058877
Hệ thống quản lý phần mềm AXIS Audio Manager Edge
AXIS Audio Manager Edge