AXIS Audio Manager Edge

Quản lý âm thanh tích hợp cho các hệ thống vừa và nhỏ

  • Không yêu cầu phần cứng bổ sung 
  • Quản lý lên đến 200 loa và 20 khu vực
  • Kết hợp các thông báo trực tiếp hoặc được ghi trước với quảng cáo và nhạc nền 
  • Dễ dàng lên lịch và thiết lập nội dung hàng tuần 
  • Biết hệ thống của bạn đang hoạt động với tính năng theo dõi sức khỏe tích hợp
0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email