Camera hội nghị truyền hình Poly Studio X50

Poly Studio X50 và màn hình điều khiển cảm ứng Poly TC8 giúp các bạn trải nghiệm cuộc họp trực tuyến thông minh. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ nội dung, điều chỉnh camera và thay đổi bố cục của người tham gia thông qua thiết bị này. 

Thiết bị hội nghị truyền hình Poly Studio X50
Camera hội nghị truyền hình Poly Studio X50

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877