Axis C8033 Network Audio Bridge

Cầu nối âm thanh mạng Axis C8033 Network Audio Bridge

  • Chứa tất cả các lợi ích của âm thanh mạng
  • PoE để cài đặt dễ dàng
  • Dựa trên các tiêu chuẩn mở
  • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống CNTT khác
Cầu nối âm thanh mạng AXIS C8033 AXIS C8033 Network
Axis C8033 Network Audio Bridge

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877