VideoWall

Màn hình ghép Videowall mang lại trải nghiệm xem đồng đều thông qua nội dung sống động trình bày trên màn hình ghép Videowall định dạng lớn, đồng bạn cũng có thể xem nhiều kết nối cùng lúc sẽ rõ nét hơn nếu sử dụng chiếc màn hình lớn và có chất lượng cao.

Số điện thoại
0903058877
VideoWall
VideoWall