Poly (Polycom) Group 300

Polycom RealPresence Group 300 – 720p:
  • Bộ giải mã codec 300 720p
  • Camera EagleEye III
  • People + Content IP
  • Microphone đa hướng
  • Điều khiển từ xa
  • Cáp: 6 ‘HDMI, 12 ‘Ethernet ,10 ‘HDCI
  • Cung cấp điện AC
Poly (Polycom) Group 300
Poly (Polycom) Group 300

Số điện thoại
0903058877