Poly G200

Poly G200 cho phép mọi người họp nhóm trao đổi và chia sẻ ý tưởng nội dung một cách rõ ràng. Cung cấp video HD 1080p cùng hình ảnh tự nhiên sắc nét. Mang đến sự cộng tác hiệu quả, kết nối mọi thành viên tham gia trong cuộc họp.

poly g20
Poly G200

Số điện thoại
0903058877