Gói giải pháp họp trực tuyến Poly Sync 20 và Camera EagleEye Mini

3.000.000 

Gói họp trực tuyến dành cho 6 – 8 người

Gói giải pháp họp trực tuyến này là sự kết hợp giữa hoàn hảo giữa bộ mic tích hợp loa và camera hội nghị. Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và cá nhân kết hợp vừa làm việc tại văn phòng, vừa Work Form Home.

Số điện thoại
0903058877
Poly EagleEye Mini Camera và Loa hội nghị Poly Sync 20
Gói giải pháp họp trực tuyến Poly Sync 20 và Camera EagleEye Mini