Expansion Microphone – Microphone Mở rộng

Mở rộng phạm vi thu âm cho các một số dòng điện thoại hội nghị Polycom, bao gồm SoundStation Duo, SoundStation2 EX, SoundStation2W EX, SoundStation VTX 1000, SoundStation IP 6000, SoundStation IP 7000 và CX3000

 

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email