Camera Axis M1124

Camera AXIS M1124 được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế, pháp y, pháp lý, tòa án, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu phân tích hiệu quả hình ảnh để hỗ trợ nhanh chóng việc điều tra.

Camera Axis M1124
Camera Axis M1124

Số điện thoại
0903058877