Camera Axis M1125

Camera Axis M1125 là một camera chuyên nghiệp và có giá tốt, được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế, pháp y, pháp lý, tòa án, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu phân tích hiệu quả hình ảnh để hỗ trợ nhanh chóng việc điều tra.

Camera Axis M1125
Camera Axis M1125

Số điện thoại
0903058877