Giải pháp họp trực tuyến Poly (Polycom) Trio 8500 + Camera EE mini 4x

40.000.000 

Combo họp trực tuyến Poly (Polycom) Trio 8500 và camera ee mini 4x: giải pháp cho phòng họp vừa và nhỏ. Điện thoại hội nghị thông minh cao cấp Polycom Trio 8500 với màn hình chạm tương tác cảm ứng, chạy trên nền tảng Open SIP của hệ thống tổng đài điện thoại Voip, đặc biệt hơn Skype For Business có thể đăng nhập trực tiếp lên thiết bị Polycom.

Poly (Polycom) Trio 8500 + Camera mini
Giải pháp họp trực tuyến Poly (Polycom) Trio 8500 + Camera EE mini 4x

40.000.000 

icon facebook icon tel icon email
Số điện thoại
0903 05 8877