Trong bản ghi cuộc họp, bạn có thể xem thời điểm bạn tham gia hoặc rời cuộc họp – chỉ bạn mới nhìn thấy – để nhanh chóng bắt kịp những gì bạn đã bỏ lỡ

Xem Thoi Diem Tham Gia Hay Roi Cuoc Hop De Khong Bo Lo Noi Dung Cuoc Hop

Trong bản ghi cuộc họp, bạn có thể xem thời điểm bạn tham gia hoặc rời cuộc họp – chỉ bạn mới nhìn thấy – để nhanh chóng bắt kịp những gì bạn đã bỏ lỡ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.