Utility Cart 500 – Giải pháp hội nghị truyền hình di động

  • Nhãn hiệu: Poly
  • Tên/ Số mô hình: UC 500
  • Loại thiết bị: Bộ công cụ hội nghị truyền hình
  • Bản địa hóa: Bắc Mỹ
  • Đi kèm với: Camera EagleEye IV-12x
Số điện thoại
0903058877