Peapack Gladstone Họp Neat Board bảng trắng phòng họp

Peapack Gladstone Họp Neat Board bảng trắng phòng họp

Ngân hàng Peapack-Gladstone đã phát hiện ra rằng ngay cả khi tất cả người tham gia đều ở trong phòng, khả năng chia sẻ màn hình không dây và bảng trắng dễ dàng đồng nghĩa với việc Neat Board thường xuyên được đưa vào sử dụng, giúp cải thiện năng suất.

Peapack Gladstone Họp Neat Board bảng trắng phòng họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *