Router load balancing Draytek Vigor IPPBX3510
Router load balancing Draytek Vigor IPPBX3510
12,950,000

DRAYTEK VIGOR IPPBX 3510 

PBX & SIP server, Load Balancing router 

- 12 SIP trunk 100 máy nhánh, phân quyền cho máy nhánh 

- 8 Trunk kế (option) 

- Trả lời tự động đa cấp (DISA, Auto attendant), IVR 

- Voice mail, tích hợp Virtual fax không cần giấy 

- 20 Hunting group 

- 2 WAN kết nối FTTH/ADSL, Load balancing & backup link 

- 4 LAN 10/100Mbps 

- VPN server với 32 VPN tunnels, Easy for Branch-to-office, Teleworker-to-Office 

- USB port kết nối Mobile HDD lưu Voice mail, 3G modem, Print server 

- Bandwith management and QoS Function. 

- Dynamic DNS; multi-NAT; DHCP Server, DNS cache&proxy. 

- Web content filter with CSM 

- Internet Access Control/Retriction 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
(028) 7108 79 79
24/7
0903 05 8877
HCM | Mr. Zin 0902646556
CN Khánh Hoà | 0983043062
Kinh Doanh Hà Nội | Mr.Ca:0917080818
Đà Nẵng Mr.Nhân 0945880379
Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi bạn sẽ được giải đáp và tư vấn một cách nhanh nhất.