Router load balancing Draytek Vigor IPPBX3510
Router load balancing Draytek Vigor IPPBX3510
12,950,000

DRAYTEK VIGOR IPPBX 3510 

PBX & SIP server, Load Balancing router 

- 12 SIP trunk 100 máy nhánh, phân quyền cho máy nhánh 

- 8 Trunk kế (option) 

- Trả lời tự động đa cấp (DISA, Auto attendant), IVR 

- Voice mail, tích hợp Virtual fax không cần giấy 

- 20 Hunting group 

- 2 WAN kết nối FTTH/ADSL, Load balancing & backup link 

- 4 LAN 10/100Mbps 

- VPN server với 32 VPN tunnels, Easy for Branch-to-office, Teleworker-to-Office 

- USB port kết nối Mobile HDD lưu Voice mail, 3G modem, Print server 

- Bandwith management and QoS Function. 

- Dynamic DNS; multi-NAT; DHCP Server, DNS cache&proxy. 

- Web content filter with CSM 

- Internet Access Control/Retriction 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
HOTLINE
(028) 7108 79 79
24/7
0903 05 8877
HCM | Mr. Zin 0902646556
CN Khánh Hoà | 0983043062
Kinh Doanh Hà Nội | Mr.Ca:0917080818
Đà Nẵng Ms.Thuy 0984469957
Dự Án | Thành 0932581258
Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp. Liên hệ với chúng tôi bạn sẽ được giải đáp và tư vấn một cách nhanh nhất.