Tai Nghe VOYAGER 6200 UC

  • Kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa một cách hiệu quả.
  • Nghe nhạc để tập trung làm việc giúp bạn không bị phân tâm bởi môi trường bên ngoài.
  • Dễ dàng thả nút tai để điều chỉnh cuộc trò chuyện xung quanh bạn.
  • Bạn có thể tin tưởng vào tai nghe Voyager 6200 UC cho âm thanh nổi bật đến không ngờ.
Tai Nghe VOYAGER 6200 UC
Tai Nghe VOYAGER 6200 UC

Số điện thoại
0903058877