Tai Nghe VOYAGER 6200 UC

  • Kết nối với các đồng nghiệp làm việc từ xa một cách hiệu quả.
  • Nghe nhạc để tập trung làm việc giúp bạn không bị phân tâm bởi môi trường bên ngoài.
  • Dễ dàng thả nút tai để điều chỉnh cuộc trò chuyện xung quanh bạn.
  • Bạn có thể tin tưởng vào tai nghe Voyager 6200 UC cho âm thanh nổi bật đến không ngờ.
0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email