Tai nghe Plantronics 7225 USB Type A/C

  • Chức năng lọc nhiễu môi trường Active-noise cancelling, tắt/bật tùy theo mục đích.

  • Chuẩn kết nối USB Type-A và Type-C.

  • Khả năng xử lý tạm âm

  • Điều khiển cuộc gọi ngay trên thiết bị:

    • Trả lời cuộc gọi

    • Kết thúc cuộc gọi

    • Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

0903 05 8877
icon facebook icon tel icon email