Tai nghe Plantronics 7225 USB Type A/C

  • Chức năng lọc nhiễu môi trường Active-noise cancelling, tắt/bật tùy theo mục đích.
  • Chuẩn kết nối USB Type-A và Type-C.
  • Khả năng xử lý tạm âm
  • Điều khiển cuộc gọi ngay trên thiết bị:
    • Trả lời cuộc gọi
    • Kết thúc cuộc gọi
    • Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi
Số điện thoại
0903058877