Nguồn Poly (Polycom) SoundStation IP 6000

Nguồn Poly (Polycom) SoundStation IP 6000 là cục cung cấp nguồn cho điện thoại hội nghị Poly (Polycom) IP 6000 với chức năng chính là nơi nhận tín hiệu Analog (Line điện thoại) và out âm thanh ra ngoài thông qua Jack hoa sen.

Nguồn Poly (Polycom) SoundStation IP 6000
Nguồn Poly (Polycom) SoundStation IP 6000

Số điện thoại
0903058877