Hộp sạc tai nghe Voyager 3200

Hộp sạc tai nghe Voyager 3200 bao gồm:

– 01 Đế sạc

– 01 Dây sạc

– 01 Sách hướng dẫn sử dụng

(Không bao gồm tai nghe)

Hộp sạc tai nghe Voyager 3200
Hộp sạc tai nghe Voyager 3200

Số điện thoại
0903058877