Lưu trữ Danh mục: Dự án

Các dự án đã được thực hiện bởi Nam Long Telecom, với nhiều dự án nổi bật tầm cỡ quốc tế, những giải pháp hội nghị truyền hình, hop trưc tuyến tuyệt vời cho chính phủ, ngành giáo dục, giải pháp cho y tế, quốc phòng – an ninh quốc gia.
Chi tiết hãy cùng tìm hiểu thêm các dự án của Nam Long Telecom chúng tôi.
Nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ ngay HOTLINE 0903 05 8877

Số điện thoại
0903058877